KÕIGE LIHTSAM ON NIMETADA KEDAGI LOLLIKS

2021.02.18

Linnapea väidab täna lehes, et hariduse ja sotsiaalhoolekande kulud ei vähene. Esitame siis omaltpoolt tabeli, milles arvutasime kulud välja lähtuvalt 11. jaanuaril linnavalitsuse poolt esitatud eelarve kavale lisatud seletuskirjale.

Hariduse ja sotsiaalhoolekande kulud on planeeritud 3,74 miljoni euro võrra väiksemad kui möödunud aastal. See on üüratu summa! Linnapea väidab, et eelmise aasta eelarvest on oodata jääke ligi 2 miljoni jagu. Hästi, loodame, et nad ka päriselt olemas on, need jäägid. Kuid isegi sel juhul on puudu 1,7 miljonit, mida plaanitakse võtta just nendelt kahelt kulurealt. Jutt sellest, et kuskilt tuleb veel rahalaevasid ei ole lihtsalt asjakohane, sest sel juhul tuleb ette näidata lepingud, kust need rahad tulevad ja need ka eelarvestada. Kas linnapea ei julge kaitsta iseenda poolt esitatud eelarvet? Numbrid ei valeta.

Kohtla-Järve koolimajad on armetus seisus. Laste huvitegevus ja mitteformaalne õpe nagu teatrite külastamine, ekskursioonid, spordivõistlustel osalemine – see kõik peab tulema kohaliku omavalitsuste rahalisest toest. Millised kulud jäetakse siis sellel aastal ära, kui puudu on kas 3,7 või 1,7 miljonit? Kas linnapea julgeb ausalt öelda, kas sellele aastale on planeeritud vähem ekskursioone lastele? Miks on kärbitud just neid kahte kulude osa? Ootame selgeid selgitusi.

Eelarve kava on reaalne dokument, mitte mingi suvaline paber, kuhu kirja pandud numbrid ei loe ja loeb see, mida linnapea räägib.

logo 

KOHTLA-JÄRVE -
PAREMATE VÕIMALUSTE LINN!