MILLEKS KULUTADA OMA ISIKLIKKU RAHA?

2021.01.24

Kohtla-Järve linnavalitsuse käitumine ja hetkel Keskerakonna ümber toimuv annab aluse arvata, et erakond kohalikeks valimisteks raha ei eralda, oma taskust meie lugupeetud keskerakondlik linnavõim valimiskampaaniat tasuda ei taha ja nii ongi mindud maksumaksja raha kallale.

Meie arusaamist mööda ei ole aga ESN (Edukad Sillamäe noored) poolt kajastatavad reportaažid midagi muud, kui avalike vahendite kasutamine poliitilistes erahuvides. Olgu öeldud, et omavalitsuse rahakulu ajend saab olla vaid avalik huvi.

Avalike vahendite kasutamine poliitilistes erahuvides on taunitav mitmel põhjusel. Meie, kui maksumaksjate jaoks tähendab see raisatud ressurssi, mille eest oleks saanud midagi kasulikku ära teha. Valimisliidu, kui poliitilise oponendi vaatest on tegu põhjendamatu eelisega, mis moonutab ausat konkurentsi. Ühiskonna kui terviku vaatest õõnestab see avaliku võimu autoriteeti ning soodustab võimus pettumist. Samuti oleme veendunud, et sedalaadi väärkäitumist saab nimetada ka poliitilise korruptsiooni üheks vormiks.

Lubame, et teeme kõik endast oleneva, saamaks selgust, kas linnavalitsuse tellitud ja maksumaksja rahadest kinni makstud teenusel on varjatud valimisreklaami tunnused ning kas tegemist on avalike vahendite väärkasutamisega või mitte ning teavitame sellest ka linnaelanike.

Tarvo Nurgamaa ja Janek Pahka

logo 

KOHTLA-JÄRVE -
PAREMATE VÕIMALUSTE LINN!