1

Viktor ANDREJEV (parteitu), teaduste kandidaat

Lugupeetud Kohtla-Järve elanikud!

Kohtla-Järve linnaga olen seotud peaaegu 50 aastat, kui 1971. aastal alustasin oma tööelu Sompa kaevanduses. Seetõttu on linna ja selle elanike probleemid mulle südamelähedased. Linn vananeb katastroofiliselt ja noored lahkuvad massiliselt. Ja see on väga kurb fakt. Antud probleemi lahendamine peab saama uue valitava volikogu strateegiliseks ülesandeks. Seetõttu on eelkõige vaja tähelepanu pöörata elukeskkonna ja linna infrastruktuuri parandamisele, noorte vaba aja veetmise võimaluste loomisele ja kõrghariduse omandamisele linnas, ettevõtluskeskkonna arendamisele ning uute kõrgepalgaliste töökohtade loomisele.

Kohtla-Järve peab saama konkurentsivõimeliseks alternatiiviks teistele maakonna linnadele. Linna edaspidiseks arenguks on vaja värskeid ideid, kompetentset ja energilist linna juhtimist.

Minu elu ja töökogemus EV Ülemnõukogus, Riigikogus, Tallinna Linnavalitsuses (1990-2003), samuti TTÜ Virumaa Kolledži juhina (2005-2019) annab mulle moraalse õiguse osaleda kohalike omavalitsuste valimisel sooviga panustada Kohtla -Järve linna arengusse elanike hüvanguks.

Selleks, et elu linnas läheks paremaks, kutsun teid üles, kallid linnaelanikud, tulema valimistele 17. oktoobril ja tegema õige valiku.

***

TTÜ Virumaa kolledži ja tehnilise kõrghariduse arendamise eest Ida-Virumaal on Viktor Andrejev valitud Ida-Virumaa aasta tegijaks 2007 ning autasustatud TTÜ kõrgeima autasuga – teenete medaliga „Mente et Manu“

 

logo 

KOHTLA-JÄRVE -
PAREMATE VÕIMALUSTE LINN!