1

Tiit RAUD (parteitu)

Olen sündinud 1970. aastal Kohtla-Järve linnas. Minu elu ja karjäär on kulgenud Kohtla-Järvel. Töötan suures ettevõttes haldusspetsialistina. Minu sõprade, heade kolleegide ja tuttavate seas on erinevate rahvuste esindajaid, keda hindan kõrgelt nende sisemiste väärtuste ja nende tegude eest.

Kandideerides Kohtla-Järve linna volikokku soovin seista selle nimel, et

1. meie lapsed saaksid parima hariduse oma kodulinnas;

2. elanike väljavool peatuks ja linn oleks artaktiivseks elukohaks noortele peredele, spetsialistidele, sh õpetajatele;

3. vanemaealistel oleks rohkem suhtlemis- ja tegevusvõimalusi;

4. linnaelanikud saaksid suuremal määral osaleda linna arengut käsitlevates otsustusprotsessides;

5. linnas areneks väikeettevõtlus, mis võimaldaks luua uusi töökohtasid ning seeläbi anda linna elanikele kindlustunnet homses päevas;

6. hoida eemal propagandat lasteasutusest;

7. huvitegevus oleks saadaval kõigile lastele ja noortele.

See on minu panus Kohtla-Järve linna tulevikku.

Kutsun Kohtla-Järve elanikke üles olema aktiivsed. Kasutage oma õigust anda hääl volikogu valimistel sellele inimesele, keda te usaldate, ning usute tema võimesse ja soovi panustada linna arengusse. Sel aastal on, keda valida. Õige valiku tegemiseks kuulake oma südametunnistuse häält. Muutustele kaasa aidata saame ainult üheskoos. Alustame sellest, et iga Kohtla-Järve linna elanik läheb valima.

logo 

KOHTLA-JÄRVE -
PAREMATE VÕIMALUSTE LINN!