1

MARE ROOSILEHT (parteitu)

wikipedia

Kohtla-Järve on minu sünnilinn, olen siin üles kasvatanud kolm poega. Minu töökarjäär on kulgenud peamiselt Kohtla-Järvel alates õpetajast kuni direktorini. Olen panustanud laste huvitegevusse ja algatanud Virumaa Rahva Kolledži õpitoad väärikatele. Minu lähima perioodi väljakutse on teadustegevuse arendamine Ida-Virumaal ning panustamine maakonna õiglasesse üleminekusse. Minu sõprade, heade kolleegide ja tuttavate seas on erinevate rahvuste esindajaid, keda hindan kõrgelt nende sisemiste väärtuste ja tegude järgi.

Ma soovin, et

1. meie lapsed saaksid parima võimaliku hariduse;
2. elanike väljavool peatuks ja linna tuleksid uued pered, spetsialistid, sh õpetajad;
3. linna vaatamisväärsused oleksid esiletõstetud ning linnast saaks Ida-Virumaa pärl;
4. vanemaealistel oleks rohkem suhtlemis- ja tegevusvõimalusi;
5. linnaelanikud oleksid rohkem kaasatud otsuste vastuvõtmisesse;
6. linnas areneks väikeettevõtlus ja tekiksid uued töökohad;
7. Kohtla-Järvest saaks noorte linn, üliõpilaslinn.

Ma ei soovi osaleda suures poliitikas. Soovin teha hästi oma põhitööd. Samas on mul visioon, mida oleks vaja linna hariduselus muuta, kuidas panustada, et meie linn areneks kiiremini ning kujuneks üheks Ida-Virumaa pärliks. Kuid - kes siis peab minu eest neid muutuseid ellu viima?! See on minu panus kodulinna tulevikku.

Kutsun teid üles olema aktiivsed ja kasutama oma õigust anda hääl nendele inimestele, keda te usaldate ning kogu südamest usute, et nad suudavad (ka keeleliselt) ja soovivad linna jaoks midagi ära teha. Sel aastal on, keda valida. Muutustele kaasa aidata saate ikkagi just teie, andes oma hääle südametunnistuse järgi. Näitame ühiselt, et Kohtla-Järvel on tulemas muutused. Alustame sellest, et iga Kohtla-Järve linna elanik läheb valima.

logo 

KOHTLA-JÄRVE -
PAREMATE VÕIMALUSTE LINN!