1

KRISTIINA PAVLOVA (parteitu)

Olen sündinud Kohtla-Järvel, lõpetanud Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi (nüüdseks Kohtla-Järve Järve Kool), õppinud Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis Turismi- ja hotelliettevõtlust ning Tallinna Ülikoolis Haldus- ja ärikorraldust. Tegutsen riigihangete alal energeetika ja tööstussektoris valdavalt Ida-Virumaal. Elukohaks endale ja koduks oma lapsele olen valinud Kohtla-Järve Sompa linnaosa. Armastan oma kodulinna ja soovin anda panuse kogukonna käekäigu edendamisse, linna arengusse ning selle potentsiaali realiseerumisse.

Kohtla-Järvekad väärivad kaasaegset lähenemist avalike teenuste pakkumusele, turvalist linnakeskkonda, hästi toimivat infrastruktuuri, mitmekülgset kultuurielu ning reaalsetele vajadustele vastavat baashariduse süsteemi. Meil on selleks olemas kõik võimalused. Tuleb vaid teha õigel hetkel õigeid otsuseid. Avalik juhtimine peab läbi tegema hüppe kaasaega – muutuma läbipaistvaks, avatuks diskussioonile, kogukonnale suunatuks. Avaliku võimu otsused peavad tuginema strateegilisel planeerimisel ning poliitikaanalüüsil.

Subsidiaarsuse põhimõte on Euroopa Liidu üks keskseid printsiipe, mille kohaselt poliitilised otsused tuleb alati teha madalaimal võimalikul haldus- ja poliitilisel tasandil ning võimalikult lähedal kodanikele. See võõrapärase keeruka hääldusega printsiip on aga olulisi aluspõhimõtteid, mis on andnud kohalikele omavalitsustele märkimisväärsed volitused korraldada kohalikku elu tulenevalt kogukonna vajadustest ja dialoogis elanike ning kohalike ettevõtjate ning organisatsoonidega. Avatud proaktiivne kompetentne meeskond Kohtla-Järve linna eesotsas oleks suuteline realiseerima linna varjatud potentsiaali. Restart Kohtla-Järve meeskonnal on olemas nii visioon kui kompetents.

Valides Restart Kohtla-Järve valid muutuste tee!

logo 

KOHTLA-JÄRVE -
PAREMATE VÕIMALUSTE LINN!