1

INGRID PREES (parteitu)

Olen sündinud Kohtla-Järvel, kus käisin lasteaias, omandasin põhi-, kesk- ja kõrghariduse.

Olen õnnelik, et sain esimese kõrghariduse just Kohtla-Järvel. Igal noorel on õigus haridusele ning haridustöötajana on minu missiooniks olnud alati kvaliteetse eestikeelse hariduse tagamine. Alates 1999. aastast olen töötanud eesti keele kui teise keele õpetajana nii vene õppekeelega gümnaasiumides, kui ka õpetanud eesti koolis muukeelsetele lastele eesti keelt emakeelena ning jõudnud 12 aastat tagasi TalTech Virumaa kolledžisse, kus minu suureks missiooniks on pakkuda eestikeelset tuge inseneriharidust omandavatele üliõpilastele.

2020. aastast juhin Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liitu, kuulun Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatusse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi eestikeelse hariduse tegevuskava koostamise töörühma.

Kohtla-Järve rikkus on rahvuste mitmekesisus – igaühel on oma emakeel, mida tuleb austada ning väärtustada. Eesti keele õpe on oluline, kuid seejuures peab säilima igaühe identiteet ja emakeel. Minu suurim soov on panustada sellesse, et Kohtla-Järve lastele ja noortele oleks tagatud kvaliteetne eesti keele õpe erinevates haridusastmetes. Meie linn on eriline: siin on võimalik omandada haridus alates alusharidusest kuni magistriõppeni välja. Väärtustagem seda, mis meil on!

Katrin Aava on öelnud: „Hariduse kaudu luuakse sotsiaalne maailm“. Lapsed on meie tulevik. Kui me tahame, et Kohtla-Järve on linn, kus noortel on võimalik saada konkurentsivõimeline haridus, väärikatel osaleda õpitubades ning linn on atraktiivne ka väljastpoolt tulijatele - sellest võidab iga kohtlajärvelane - , siis tuleb üheks prioriteediks seada haridus.

logo 

KOHTLA-JÄRVE -
PAREMATE VÕIMALUSTE LINN!