1

ANNA PIVNEVA (parteitu)

Sündinud 11. oktoobril 1986. aastal Kohtla-Järvel, kus kasvasin üles ja lõpetasin 2005. aastal Kohtla-Järve Järve Vene gümnaasiumi.

2005-2009 Majanduse ja Juhtimise Instituut ECOMEN (bakalaureus)

2015-2020 Sisekaitseakadeemia (magistriõpe, eksmatrikuleeritud omal soovil)

2017-2019 Vabatahtlik päästja

2017-… Abipolitseinik, Ida-Prefektuur, Jõhvi büroo

2014-… Slaavi Põhikooli hoolekogu liige. Praeguse koosseisu esimees

Olen elanud põhimõtte järgi, mille on välja öelnud suurepärane Prantsuse filosoof Jean-Jacques Rousseau: „Elu pole puhkus, vaid tegutsemine“. Mina pean õigeks, et oma teadmisi ja oskusi tuleb rakendada seal, kus oled sündinud ja üles kasvanud. Just seetõttu ehitan oma elu ja karjääri üles palavalt armastatud kodulinnas. Oman töökogemust nii era, kui ka avalikus sektoris. Tunnen huvi psühholoogia vastu ja hindan väga argumenteeritud ning puhast kõnepruuki.

Käesoleval hetkel töötan õppeasutuses, kus olen noortele mentoriks, pakkudes, muuhulgas moraalset tuge nende vanematele ja lähedastele. Olen veendunud, et meie linna tugevus ja tulevik on tema elanikes ning ainult üheskoos saame me toetada juba olemasolevaid saavutusi ja edasi arendada linna väga suurt potentsiaali, mis Kohtla-Järvel vaieldamatult olemas on.

Meie linna nooremal põlvkonnal on olemas jõud ja innovatiivsed mõtted, vanemal põlvkonnal tarkus ja oskus hoida ning edasi anda kogemust. Kohtla-Järvel on koht ja võimalused kõigi jaoks.

Mina teen ja minul õnnestub. Nii õnnestub ka kõigil neil, kes sarnaselt minule Kohtla-Järvet armastavad!

logo 

KOHTLA-JÄRVE -
PAREMATE VÕIMALUSTE LINN!