Valimisliit RESTART Kohtla-Järve

 • Valimisliidu eesmärk on tuua Kohtla-Järve välja aastaid kestnud paigalseisust, pidurdada inimeste väljavoolu, luua ettevõtluse arengukiirendi ning muuta linnaruum atraktiivseks nii kohalikele inimestele kui ka väliskülalistele. Kohtla-Järve arenguks on vaja avatud ning kaasavat juhtimist, värskeid ideid ja kiiret tegutsemist. Kohtla-Järve linna strateegilisse juhtimisse tuleb kaasata kohalikke ettevõtlikke inimesi ja kodanikuühendusi. Linna valitsemises tuleb lähtuda erinevate sihtrühmade vajadustest ja ootustest
 • Me peame oluliseks, et:
  • Kohtla-Järvel oleks kodulähedane kvaliteetne, erinevate sihtrühmade huve arvestav haridus kõikidel haridusastmetel.
  • Kohtla-Järve maine saaks taastatud ja linnaruum muutuks atraktiivseks nii linnaelanikele kui külalistele.
  • Kohtla-Järvel väärtustataks kõiki linnaelanikke, erinevate rahvuste kultuuri, sporti ja vabaaja veetmist.
  • Kohtla-Järvel pakutav avalik teenus oleks kvaliteetne ja kättesaadav igale linnaelanikule.
  • Kohtla-Järve juhtimine oleks avatud, läbipaistev ja kaasaks erinevaid sihtrühmi.

ETV+, Narodu vazno

narodu vazno

"Янек, Игорь, Ксения и еще два десятка их единомышленников – это маленький и пока еще мало кому известный избирательный союз под многообещающим названием Restart Kohtla-Järve. Они хотят потеснить засидевшуюся в своих креслах власть и сделать управление городом более прозрачным, активно вовлекать в принятие решений обычных горожан и больше делать для молодежи."

Loe lähemalt

Новый уровень и качество управления

2021.01.30

Когда мы говорим о новом уровне и качестве управления, мы говорим о правильной расстановке ролей между исполнительной и законодательной властью.

Loe lähemalt

MILLEKS KULUTADA OMA ISIKLIKKU RAHA?

2021.01.24

Kohtla-Järve linnavalitsuse käitumine ja hetkel Keskerakonna ümber toimuv annab aluse arvata, et erakond kohalikeks valimisteks raha ei eralda, oma taskust meie lugupeetud keskerakondlik linnavõim valimiskampaaniat tasuda ei taha ja nii ongi mindud maksumaksja raha kallale.

Loe lähemalt

"TAASKÄIVITA" Kohtla-Järve

b up

vajuta nuppu

Meie meeskond

  logo 

  KOHTLA-JÄRVE -
  PAREMATE VÕIMALUSTE LINN!