Valimisliit RESTART Kohtla-Järve

 • Valimisliidu eesmärk on tuua Kohtla-Järve välja aastaid kestnud paigalseisust, pidurdada inimeste väljavoolu, luua ettevõtluse arengukiirendi ning muuta linnaruum atraktiivseks nii kohalikele inimestele kui ka väliskülalistele. Kohtla-Järve arenguks on vaja avatud ning kaasavat juhtimist, värskeid ideid ja kiiret tegutsemist. Kohtla-Järve linna strateegilisse juhtimisse tuleb kaasata kohalikke ettevõtlikke inimesi ja kodanikuühendusi. Linna valitsemises tuleb lähtuda erinevate sihtrühmade vajadustest ja ootustest
 • Me peame oluliseks, et:
  • Kohtla-Järvel oleks kodulähedane kvaliteetne, erinevate sihtrühmade huve arvestav haridus kõikidel haridusastmetel.
  • Kohtla-Järve maine saaks taastatud ja linnaruum muutuks atraktiivseks nii linnaelanikele kui külalistele.
  • Kohtla-Järvel väärtustataks kõiki linnaelanikke, erinevate rahvuste kultuuri, sporti ja vabaaja veetmist.
  • Kohtla-Järvel pakutav avalik teenus oleks kvaliteetne ja kättesaadav igale linnaelanikule.
  • Kohtla-Järve juhtimine oleks avatud, läbipaistev ja kaasaks erinevaid sihtrühmi.

Igor Bronstein

1

IGOR BRONŠTEIN (parteitu)

Sündinud 1996. a Kohtla-Järvel, kus olen veetnud kogu oma elu. Keskharidus, töötan VKG Oil AS. Muusik. Abielus.

Elades Kohtla-Järvel võib jääda mulje, et kohalik võim töötab palehigis linna arengu nimel. Sellise mulje kujundab eeskätt kohalik propaganda leht „Panorama“, kus kajastatakse linnavõimu otseseid tööülesandeid oma isiklikke teenetena – teede remonti, munitsipaalasutuste renoveerimisi, ürituste korraldamisi, mis jäävad ajas maha 30 aastat (nagu ka kohalik võim ise) ja muid „rahvamajanduse“ saavutusi.

Kõik see loob kohalikele elanikele illusiooni progressist, millega soovitakse varjutada traagiliselt kiirenevat elanike väljavoolu ja seda eeskätt noorte inimeste puhul, kelle näol on tegemist iga ühiskonna oleviku ja tulevikuga. Käesolevas kontekstis on noored need, kes on võimelised linnast lahkuma leidmaks parimat elukeskkonda ning lahkub neid noori iga-aastaselt sadade kaupa. Samal ajal on Valeri Korbi ja tema meeskonna fookuses ainult eakad inimesed. Milleks investeerida noortesse, kui valimistel neilt hääli oodata ei ole, seega kasutegur on olematu.

Mina hakkan seisma just noorte huvide eest. Meile on hädavajalik linna kaasajastamine, luues vahetu dialoogi elanikkonna ja võimu vahel, peatada noorte väljaränne linnast ja hoida ära linna marginaliseerumine. Just see on linnavõimu peamine ülesanne. Kui sellega kohe tegelema ei hakata, siis mõnekümne aasta pärast sureb see linn lihtsalt välja. Need ei ole lihtsalt kõlavad sõnad. Vaadake, mis meie ümber toimub, heitke pilk statistikale või küsige gümnasistidelt, millised on nende tulevikuplaanid ja saab kohe selgeks, kas linn liigub arengu või taandarengu suunas.

Minu unistus ja ülim eesmärk on näha Kohtla-Järvet inspireerivalt kauni kohana, kus loomingulisus ja teadmised asendavad praeguse masenduse ja marginaalsed väärtused.

Mare Roosileht

1

MARE ROOSILEHT (parteitu)

wikipedia

Kohtla-Järve on minu sünnilinn, olen siin üles kasvatanud kolm poega. Minu töökarjäär on kulgenud peamiselt Kohtla-Järvel alates õpetajast kuni direktorini. Olen panustanud laste huvitegevusse ja algatanud Virumaa Rahva Kolledži õpitoad väärikatele. Minu lähima perioodi väljakutse on teadustegevuse arendamine Ida-Virumaal ning panustamine maakonna õiglasesse üleminekusse. Minu sõprade, heade kolleegide ja tuttavate seas on erinevate rahvuste esindajaid, keda hindan kõrgelt nende sisemiste väärtuste ja tegude järgi.

Ma soovin, et

1. meie lapsed saaksid parima võimaliku hariduse;
2. elanike väljavool peatuks ja linna tuleksid uued pered, spetsialistid, sh õpetajad;
3. linna vaatamisväärsused oleksid esiletõstetud ning linnast saaks Ida-Virumaa pärl;
4. vanemaealistel oleks rohkem suhtlemis- ja tegevusvõimalusi;
5. linnaelanikud oleksid rohkem kaasatud otsuste vastuvõtmisesse;
6. linnas areneks väikeettevõtlus ja tekiksid uued töökohad;
7. Kohtla-Järvest saaks noorte linn, üliõpilaslinn.

Ma ei soovi osaleda suures poliitikas. Soovin teha hästi oma põhitööd. Samas on mul visioon, mida oleks vaja linna hariduselus muuta, kuidas panustada, et meie linn areneks kiiremini ning kujuneks üheks Ida-Virumaa pärliks. Kuid - kes siis peab minu eest neid muutuseid ellu viima?! See on minu panus kodulinna tulevikku.

Kutsun teid üles olema aktiivsed ja kasutama oma õigust anda hääl nendele inimestele, keda te usaldate ning kogu südamest usute, et nad suudavad (ka keeleliselt) ja soovivad linna jaoks midagi ära teha. Sel aastal on, keda valida. Muutustele kaasa aidata saate ikkagi just teie, andes oma hääle südametunnistuse järgi. Näitame ühiselt, et Kohtla-Järvel on tulemas muutused. Alustame sellest, et iga Kohtla-Järve linna elanik läheb valima.

Anna Pivneva

1

ANNA PIVNEVA (parteitu)

Sündinud 11. oktoobril 1986. aastal Kohtla-Järvel, kus kasvasin üles ja lõpetasin 2005. aastal Kohtla-Järve Järve Vene gümnaasiumi.

2005-2009 Majanduse ja Juhtimise Instituut ECOMEN (bakalaureus)

2015-2020 Sisekaitseakadeemia (magistriõpe, eksmatrikuleeritud omal soovil)

2017-2019 Vabatahtlik päästja

2017-… Abipolitseinik, Ida-Prefektuur, Jõhvi büroo

2014-… Slaavi Põhikooli hoolekogu liige. Praeguse koosseisu esimees

Olen elanud põhimõtte järgi, mille on välja öelnud suurepärane Prantsuse filosoof Jean-Jacques Rousseau: „Elu pole puhkus, vaid tegutsemine“. Mina pean õigeks, et oma teadmisi ja oskusi tuleb rakendada seal, kus oled sündinud ja üles kasvanud. Just seetõttu ehitan oma elu ja karjääri üles palavalt armastatud kodulinnas. Oman töökogemust nii era, kui ka avalikus sektoris. Tunnen huvi psühholoogia vastu ja hindan väga argumenteeritud ning puhast kõnepruuki.

Käesoleval hetkel töötan õppeasutuses, kus olen noortele mentoriks, pakkudes, muuhulgas moraalset tuge nende vanematele ja lähedastele. Olen veendunud, et meie linna tugevus ja tulevik on tema elanikes ning ainult üheskoos saame me toetada juba olemasolevaid saavutusi ja edasi arendada linna väga suurt potentsiaali, mis Kohtla-Järvel vaieldamatult olemas on.

Meie linna nooremal põlvkonnal on olemas jõud ja innovatiivsed mõtted, vanemal põlvkonnal tarkus ja oskus hoida ning edasi anda kogemust. Kohtla-Järvel on koht ja võimalused kõigi jaoks.

Mina teen ja minul õnnestub. Nii õnnestub ka kõigil neil, kes sarnaselt minule Kohtla-Järvet armastavad!

Ingrid Prees

1

INGRID PREES (parteitu)

Olen sündinud Kohtla-Järvel, kus käisin lasteaias, omandasin põhi-, kesk- ja kõrghariduse.

Olen õnnelik, et sain esimese kõrghariduse just Kohtla-Järvel. Igal noorel on õigus haridusele ning haridustöötajana on minu missiooniks olnud alati kvaliteetse eestikeelse hariduse tagamine. Alates 1999. aastast olen töötanud eesti keele kui teise keele õpetajana nii vene õppekeelega gümnaasiumides, kui ka õpetanud eesti koolis muukeelsetele lastele eesti keelt emakeelena ning jõudnud 12 aastat tagasi TalTech Virumaa kolledžisse, kus minu suureks missiooniks on pakkuda eestikeelset tuge inseneriharidust omandavatele üliõpilastele.

2020. aastast juhin Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liitu, kuulun Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatusse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi eestikeelse hariduse tegevuskava koostamise töörühma.

Kohtla-Järve rikkus on rahvuste mitmekesisus – igaühel on oma emakeel, mida tuleb austada ning väärtustada. Eesti keele õpe on oluline, kuid seejuures peab säilima igaühe identiteet ja emakeel. Minu suurim soov on panustada sellesse, et Kohtla-Järve lastele ja noortele oleks tagatud kvaliteetne eesti keele õpe erinevates haridusastmetes. Meie linn on eriline: siin on võimalik omandada haridus alates alusharidusest kuni magistriõppeni välja. Väärtustagem seda, mis meil on!

Katrin Aava on öelnud: „Hariduse kaudu luuakse sotsiaalne maailm“. Lapsed on meie tulevik. Kui me tahame, et Kohtla-Järve on linn, kus noortel on võimalik saada konkurentsivõimeline haridus, väärikatel osaleda õpitubades ning linn on atraktiivne ka väljastpoolt tulijatele - sellest võidab iga kohtlajärvelane - , siis tuleb üheks prioriteediks seada haridus.

Janek Pahka

1

JANEK PAHKA (parteitu)

Sündisin 6. novembril 1972.a Kohtla-Järvel, kus kasvasin üles ning lõpetasin keskkooli 1991.a.

1993-2000 teenistus kaitseväes
1996 Soome Vabariigi Maakaitsekool
1997 Rahuoperatsioonide Keskuse (ROK) Briti Merejälaväe baaskursus
2004-2008 Kõrgkool I Stuudium, majandusõigus
2009-2011 TTÜ õigusteaduste magister
2011-… Janek Pahka Õigusbüroo asutamine
2018-… Keemikute Ametiühingute jurist
2019-… Eesti Ametiühingute Keskliidu volikogu liige
1988-… Kohtla-Järvel tegevust alustanud punk-bändi Alice Tisler solist
2012 paadilaenutuse PirateBay avamine linna Rahvapargis
2018, 2019 festivali KirdeRock korraldaja

Peale kõrgkooli lõpetamist 2008.a tulin Kohtla-Järvele tagasi ning esimene, mis silma torkas oli see, et 10 Tallinnas elatud aasta jooksul ei ole linnas midagi muutunud. Esmakordselt osalesin valimistel 2013.a, mil kandideerisin Kohtla-Järve volikokku Keskerakonna nimekirjas. Osalesin lühikest aega volikogu töös asendusliikmena. Nähes ja kuuldes isiklikult kohalikke Keskerakonna liikmete omakasupüüdlikku suhtumist linnajuhtimisse otsustasin, et linnas peab midagi kardinaalselt muutuma ning ainukese võimalusena nägin uute tegijate tulemist kohalikku poliitikasse.

2017.a KOV valimisteks sai loodud valimisliit Õige Valik, mis kogus 4,8% valijate häältest. Uute tulijatena kohalikule poliitikamaastikule jäime valimistulemusega rahule ning see on andnud isiklikult minule innustuse jätkata enesele seatud eesmärkide elluviimist.

Tunnen suurt muret Kohtla-Järve linna edasise käekäigu suhtes, sest mind ei jäta ükskõikseks viimased aastakümned minu kodulinnas kestnud onupojapoliitika, lokkav korruptsioon ja võimu täielik eemaldumine linnaelanikest.

Leian, et omavalitsuse edukus sõltub eelkõige elanikke suuremast kaasamisest linnaelu puudutavatesse küsimustesse, eelarve ratsionaalsest jaotusest ning kvaliteetsest ja tõhusast juhtimispoliitikast.

Viktor Andrejev

1

Viktor ANDREJEV (parteitu), teaduste kandidaat

Lugupeetud Kohtla-Järve elanikud!

Kohtla-Järve linnaga olen seotud peaaegu 50 aastat, kui 1971. aastal alustasin oma tööelu Sompa kaevanduses. Seetõttu on linna ja selle elanike probleemid mulle südamelähedased. Linn vananeb katastroofiliselt ja noored lahkuvad massiliselt. Ja see on väga kurb fakt. Antud probleemi lahendamine peab saama uue valitava volikogu strateegiliseks ülesandeks. Seetõttu on eelkõige vaja tähelepanu pöörata elukeskkonna ja linna infrastruktuuri parandamisele, noorte vaba aja veetmise võimaluste loomisele ja kõrghariduse omandamisele linnas, ettevõtluskeskkonna arendamisele ning uute kõrgepalgaliste töökohtade loomisele.

Kohtla-Järve peab saama konkurentsivõimeliseks alternatiiviks teistele maakonna linnadele. Linna edaspidiseks arenguks on vaja värskeid ideid, kompetentset ja energilist linna juhtimist.

Minu elu ja töökogemus EV Ülemnõukogus, Riigikogus, Tallinna Linnavalitsuses (1990-2003), samuti TTÜ Virumaa Kolledži juhina (2005-2019) annab mulle moraalse õiguse osaleda kohalike omavalitsuste valimisel sooviga panustada Kohtla -Järve linna arengusse elanike hüvanguks.

Selleks, et elu linnas läheks paremaks, kutsun teid üles, kallid linnaelanikud, tulema valimistele 17. oktoobril ja tegema õige valiku.

***

TTÜ Virumaa kolledži ja tehnilise kõrghariduse arendamise eest Ida-Virumaal on Viktor Andrejev valitud Ida-Virumaa aasta tegijaks 2007 ning autasustatud TTÜ kõrgeima autasuga – teenete medaliga „Mente et Manu“

 

Olga Gudkova

1

OLGA GUDKOVA (parteitu)

Sündinud 15. mai 1961.a Severodvinski linnas, kus lõpetasin 1978.a kooli ja läksin edasi õppima toonasesse Leningradi. 1984.a lõpetasin õpingud Plehhanovi nimelises Leningradi Mäeinstituudis ja omandasin mäeinsener-ekonomist eriala ning mind suunati tööle Eestisse

1984-1990 A.Skotšinski nimelise Mäeinstituudi Eesti filiaal – noorem teadustöötaja, pearaamatupidaja, peaökonomist

1990-1992 Kohtla-Järve linna Kaubanduse Peavalitsus, finantsosakonna juht

1992-1993 Pearaamatupidaja mitmes äriühingus

1993-... Raamatupidamisbüroo Genateja juhataja, finants-ja maksukonsultant, õppejõud

Olen alati lähtunud põhimõttest "Kes siis veel, kui mitte mina". Just seetõttu võtsin peale 2017.a toimunud kohalike valimisi aktiivselt osa linna aktiivsete kodanike tegevuses, seistes vastu Kohtla-Järve Linnavolikogu otsusele ametnike palgatõusu osas, linna aukodaniku valimistel ja linna juhtkonna plaanidele anda luba rajada Ahtme linnaossa õlitehas. Osalesin allkirjade kogumise kampaanias ja petitsiooni esitamisel Riigikogu keskkonnakomisjonile seoses õhusaastega Kohtla-Järvel ja sellest tingitud väljakannatamatu haisuga just Järve linnaosas.

2019.a Riigikogu valimistel kandideerisin Erakond Eeestimaa Rohelised nimekirjas .

Minu soov osaleda KOV valimistel on tingitud kindlast veendumusest, et linn vajab juba ammu suuri muutusi, mis nõuavad inimeste igapäevaelu puudutavates küsimustes suuremat tähelepanu. Alustada saab aga kõige vähesemast – tulla valimisjaoskonda ja teha oma valik.

Tiit Raud

1

Tiit RAUD (parteitu)

Olen sündinud 1970. aastal Kohtla-Järve linnas. Minu elu ja karjäär on kulgenud Kohtla-Järvel. Töötan suures ettevõttes haldusspetsialistina. Minu sõprade, heade kolleegide ja tuttavate seas on erinevate rahvuste esindajaid, keda hindan kõrgelt nende sisemiste väärtuste ja nende tegude eest.

Kandideerides Kohtla-Järve linna volikokku soovin seista selle nimel, et

1. meie lapsed saaksid parima hariduse oma kodulinnas;

2. elanike väljavool peatuks ja linn oleks artaktiivseks elukohaks noortele peredele, spetsialistidele, sh õpetajatele;

3. vanemaealistel oleks rohkem suhtlemis- ja tegevusvõimalusi;

4. linnaelanikud saaksid suuremal määral osaleda linna arengut käsitlevates otsustusprotsessides;

5. linnas areneks väikeettevõtlus, mis võimaldaks luua uusi töökohtasid ning seeläbi anda linna elanikele kindlustunnet homses päevas;

6. hoida eemal propagandat lasteasutusest;

7. huvitegevus oleks saadaval kõigile lastele ja noortele.

See on minu panus Kohtla-Järve linna tulevikku.

Kutsun Kohtla-Järve elanikke üles olema aktiivsed. Kasutage oma õigust anda hääl volikogu valimistel sellele inimesele, keda te usaldate, ning usute tema võimesse ja soovi panustada linna arengusse. Sel aastal on, keda valida. Õige valiku tegemiseks kuulake oma südametunnistuse häält. Muutustele kaasa aidata saame ainult üheskoos. Alustame sellest, et iga Kohtla-Järve linna elanik läheb valima.

 • 1
 • 2

"TAASKÄIVITA" Kohtla-Järve

b up

vajuta nuppu

Meie meeskond

  logo 

  KOHTLA-JÄRVE -
  PAREMATE VÕIMALUSTE LINN!